Al-Ghaffar:Den evigt förlåtande

En uppsats om medeltiden och islams framgång som ja skrev, och vill förtydliga en grej. Muslimerna brände absolut INTE biblioteket i Alexandria som många gärna vill påstå, de översatte och utvecklade informationen i det!

Medeltiden- från antiken till renässansen

 

Inledning

 

Antiken nådde sitt slut och folkvandringarna tog sin plats i historien. Det västromerska riket hade slutligen kollapsat och lämnat en epok av mörka år efter sig. Dock brukar historiker uttrycka sig på ett annat sätt idag, medeltiden beskrivs istället som en kreativ och idérik epok. Med andra ord innehöll denna tid renässansens början -den naturvetenskapliga revolutionen. Denna skedde inte, som många gärna föredrar att tro, hos den civiliserade vita befolkningen, utan hos barbarerna -de muslimska araberna. I denna uppsats kommer jag besvara frågan: varför skedde den naturvetenskapliga revolutionen hos araberna och inte ”européerna”?

 

Feodalismen och stånd-samhället

 

Europa hade under tidig medeltid en mycket liten och gles befolkning vilket till största delen berodde på pesten som härjat under 500-600-talen. Städerna fick mycket liten betydelse, om någon alls, då folk valde att fly från dåvarande oroligheter (som exempelvis pesten) ut till landsbygden.

 

Jordbruken dominerades av gods (feodum) som styrdes av kungen, kyrkan eller stormännen. Samhällen livnärde sig alltså på självhushållning vilket ledde till en gåvoekonomi. Ur detta utvecklades även livegenskap som innebar att slaven i utbyte mot jord fick arbeta på godset. Handeln stod stilla och systemet gav inte några som helst vinster.

 

Detta utvecklades i sin tur till att kungen utsåg godsherrar-vasaller (riddare)- som i utbyte mot att försvara kungen fick jord. Utöver detta fick de även en del privilegier som skattefrihet. Ett nytt system startade i Europa -feodalismen. Detta var ett tydligt stånd samhälle där kungen och prästerna var på toppen, vasallerna under dem och längst ner, på bottnen, de arbetande bönderna och slavarna. I flera hundra år kvarstod feodalismen i Europa och inte särskilt mycket hände.

 

Filosoferna

 

Platon som var en grekisk filosof långt före Jesu födelse hade många tankar och idéer om världen. Han påstod att världen skapats av ett till hälften gudomligt väsen, Demiurgen, och för oss människor gäller att nå denna kunskap om detta väsen igen. Alla kan däremot inte nå denna kunskap utan endast ett fåtal -filosoferna. Ur dessa tankar utvecklade han idén om en väl fungerande stat som endast kunde komma i akt om filosoferna styrde den (endast dem kände till dess väsen). Han ansåg att den rätta statsordningen var den som såg till att medborgarna hade dem platser i samhället som tillkom de enligt deras natur. Statens stabilitet utgjordes av tre nödvändiga klasser: härskare (filosofer), krigare och arbetare. Vad som symboliserade dessa var styrelsen, försvaret och produktionen som ju är de oumbärliga funktionerna i ett fungerande samhälle.

 

Vidare hade även Platons lärjunge Aristoteles många idéer och tankar om världen och dess skapare. Han påstod att jorden inte skapats av Gud men att de framkallade perfekta rörelser som himlakropparna utför -som ju måste vara den första rörelsen ty deras rörelse är orsak till all rörelse på jorden –måste vara evig och därmed Gud: ”Den orörda röraren”.

 

Ur dessa tankar utvecklades två världsåskådningar: urmodellstanken och utvecklingstanken. Urmodellstankens idé var att det fanns ett syfte med skapelsen och utvecklingstankens idé var att skeendet inte är styrt utan bestäms av blint neutralt verkande lagar.

 

Den judisk-kristna syn på världen

 

Senare kom den judisk-kristna synen på världen -vilken var en utformning av urmodellstanken. Den hade sina grunder i att Mose, med Guds hjälp, skulle föra det israeliska folket ut ut fångenskapen till ett nytt land i utbyte mot att lyda och dyrka Gud. Människan vet alltså inte målet men hon vet att Gud finns -det finns ett syfte som vi inte förstår.

 

Synen på Guds högsta lagar och att de var absolut perfekta var även det mycket viktigt och kommer från att israeliternas fördrivning från Judéen var ett straff från Gud för deras synder, dock kunde paradiset återställas på jorden med hjälp av Kung Davids ättling, den smorde. Kungarna fick därmed stor betydelse och att inviga kungarna genom att smörja deras huvuden med olja symboliserade det faktum att de styrde med ett gudomligt uppdrag. Kungen blev alltså både den politiske och religiöse ledaren vilket tolkades som att han var förmedlaren av den gudomlige välsignelsen till folket. För dessa människor var gudsfruktan en självklarhet och därmed var en ovillkorlig underkastelse under kungens vilja också självklar.

 

Utöver detta lades Aristoteles lära i en kristen analys. Att han ansåg att himlen var oföränderlig tolkades som en kristen bekännelse om att den fanns en perfekt himmel med en allsmäktig Gud och att han ansåg att varje förändring sker i riktning mot ett utstakat mål tolkades som att människors mål var att bli frälsta och upptagna i Guds himmel.

 

Islam och naturvetenskapen

 

Framväxten av Islam skapade stor framgång i det medeltida samhället. Koranen (som enligt muslimerna är Guds ord) utgjorde Sharian (Guds lagar) som gav en stabil social struktur. Det var ett gudomligt statsskick som därmed inte bestäms utav människan utan av Gud. Guds ord är oföränderliga.

 

Guds första ord som uppenbarades till Muhammed, som var muslimernas sista och viktigaste profet, var ”Läs!” och detta var och är fortfarande en uppmaning till att söka kunskap. Att studera och förstå Guds skapelse (världen) var vad som uppmuntrade och drev muslimerna till att utveckla naturvetenskapen. Den stora framgången var att detta budskap inte innefattade bara en liten del av befolkningen, budskapet var för alla och gjorde att tunga demokratiska beslut fastställdes -alla skulle lära sig att läsa. Läskunnigheten ledde till demokratisering. Muslimerna sökte kunskap överallt och uteslöt inte någon kunskap för att den var skriven av icke-muslimer.

 

Muhammed hade stort inflytande på människorna omkring honom, beduinstam efter beduinstam anslöt sig till honom och när han dog år 632 var i princip hela Arabien knutet till honom. Efter hans död tog den första khalifen (ställföreträdaren) över och vände sig mot världen utanför Arabien och några år senare var större delen av Mellanöstern under deras styre. I mitten av 700-talet härskade muslimerna från spanien i Väster till Indien i öster och hade plötsligt ett av de största riken som någonsin funnits, under sig.

 

När muslimerna erövrade Spanien varken förstörde eller berövade dem landet: de byggde upp det. Människorna tilläts stå fast vid sina religioner och vid ett tillfälle i historien mötte öst slutligen väst öga mot öga, och till en början gick det faktiskt mycket bra.

 

Araberna var mycket skickliga med vatten då de kom från öknen och införde därför konstbevattning in i landet. De kom med grödor, apelsiner, citroner och avokado och Al Andalus (som det benämndes) kunde därmed börja odla. Man byggde även ut moskén i Cordoba då många konverterade till islam vilket var ett resultat av vad den livsstil som verkade ha många fördelar (hos muslimerna). Detta ledde till en intellektuell makt, innovationer och handel.

 

Muslimerna var aktiva handelsmän och fick tag på papper från Kina. Pappret gjorde det möjligt för dem att samla information, utveckla tankar och sprida budskap. De utvecklade även matematiska formler vilka gav riktningen till Mecka (muslimernas bönriktning)-navigering. De formulera en social struktur och kunde använda sig av kontraktsskrivning som skyddades av lagen. De skrev även ner medicin, recept, botemedel och hur man opererar. Muslimerna utvecklade alltså navigering, astronomi, algebra och algoritmer.

 

I mitten av 600-talet erövrade muslimerna även biblioteket i Alexandria där ”all världens kunskap” låg samlad. Detta brändes inte utan översattes och utvecklades, resultatet blev mycket dyrbara pusselbitar i den naturvetenskapliga revolutionen.

 

Citatet nedan inte bara innehåller muslimernas budskap utan binder islam och naturvetenskap samman på det sätt som gjorde att de två, som idag ofta betraktas som fiender, kunde gå hand i hand på medeltiden.

 

”Från araberna har jag lärt mig att styra med förnuftet, jag förringar inte Gud utan hörsammar kunskapens begränsningar. Bara när det inte är möjligt.”

 

Slutsats och diskussion

 

Jag anser att själva kärnan i vad som gjorde att det ”efterblivna” systemet feodalismen -och stånd samhället- så länge hängde kvar och orsakade att Europa i så många år stod stilla var den kristna syn på det hela. Platons idé om staten övertogs och tolkades som önskats, folket fruktade Gud och underkastade sig till kungen som egentligen inte alls brydde sig om samhället, utan om makt och pengar i egen ficka.

 

Vidare tolkades Aristoteles idéer som de önskade och därmed stängdes dörrarna till vad som egentligen borde ha varit en öppning för vetenskapen. Kyrkan ville inte acceptera att andra tolkningar än Platons och Aristoteles förekom, dessa stämde ju väl överens med deras tro och makten över samhället skulle de inte komma att ge upp så lätt. Kyrkan blev därmed likt ett intellektuellt lock i Europa, tills djärva män som Bruno och Copernicus på sen-medeltid slutligen offrade sina liv och sin frihet för att ändra på.

 

På andra sidan världen hade vi araberna med en hög- och stadskultur, handel och en mycket bra ekonomi. Samhället blomstrande och ett imperium startade.

 

Till skillnad från européerna utövade de en tro som uppmuntrade till att söka kunskap och utvecklas. Denna krockade inte med vetenskapen utan bevisade istället dess skapares gränslösa förmågor. Araberna hade inte misstankar mot de ”hedniska” romerska texterna som de kristna hade, de kunde därmed studera de och utveckla vetenskapen i dem. Denna hunger efter förståelse av Guds skapelse banade inte bara väg för en intellektuell makt, utan även en naturvetenskaplig revolution.


Al-Musawwir:Gestaltaren

En mycket insiktsfull berättelse om bönen / Taget från www.muslim.se

Det var bara 15 minuter kvar innan Isha bönen. Han gjorde snabbt tvagning och utförde Maghrib bönen. Medan han gjorde Tasbih, mindes han åter sin gammelmor och blev generad över hur han hade bett. Hans gammelmor bad med en sådan lugn och frid. Han började göra Dua [åkallelse] och gick ner för att göra sajdah [nedfallning] och stannade så ett tag. Han hade varit på jobbet hela dagen och var väldigt trött.


 

Han vaknade plötsligt till ljudet av buller och skrik. Han svettades rikligt, såg sig omkring och det var väldigt trångt. Varje riktning han tittade i fylldes med folk. Några stod fixerade och tittade runt, andra sprang åt alla håll och några stod på knä med huvudet i händerna i väntar. Ren rädsla och ängslan fyllde honom när han insåg var han var. Hans hjärta var på väg att brista. Det var Domedagen.

Då han var vid liv hade han hört många saker om utfrågningen på Domedagen, men det verkade så länge sedan. Kan detta vara något som hans sinne påhittat? Nej, väntan och rädslan var så stor att han inte kunde ha föreställt sig det. Utfrågningen pågick fortfarande. Han började röra på sig hektiskt från människor till människor att frågade om hans namn hade kallats. Ingen kunde svara honom. Plötsligt ropades hans namn upp och publiken delades i två och gjorde en passage för honom. Två änglar tog hans armar och ledde honom framåt. Han gick med ovetande ögon genom folkmassan. Änglarna förde honom till centrum och lämnade honom där. Hans huvud böjde sig ner och hela hans liv passerar framför hans ögon som en film. Han öppnade ögonen, men såg bara en annan värld.

Folket hjälpte andra, han såg sin far springa från en föreläsning till en annan, spenderade sin förmögenhet för islam. Hans mor bjöd in gäster till sitt hus och ett bord höll på att iordningsställas medan den andra höll på att städas upp. Han förklarade sig; "Jag var också alltid på denna väg. Jag hjälpte andra, spred Allahs ord, utförde min bön och fastade under månaden Ramadan. Oavsett vad Allah beordrat oss att göra, så gjorde jag det. Det Han beordrade oss att inte göra, höll jag mig borta från.'' Han började gråta och tänkte på hur mycket han älskade Allah.

Han visste att vad han än hade gjort i livet så skulle det vara mindre än vad Allah förtjänade och hans enda beskyddare var Allah. Han svettades som aldrig förr och skakade i hela kroppen. Hans ögon fixerades på skalan och i väntan på det slutgiltiga beslutet.

Äntligen var beslutet fattat. De två änglar med pappersarken i händerna vände sig till publiken. Benen kändes som om de skulle kollapsa. Han slöt ögonen när de började läsa upp namnen på de personer som skulle komma in Helvetet. Hans namn lästes först! Han föll på knä och skrek att det inte skulle kunna vara, "Hur kunde jag hamna i Helvetet? Jag tjänade andra hela mitt liv, spred Allahs ord till andra.'' Hans började se suddigt och han skakade av svett. De två änglar tog honom i armarna. Medan hans fötter släpades gick de igenom folkmassan och fram mot Helvetets flammande lågor.

Han skrek och undrade om det fanns någon person som skulle hjälpa honom. Han skrek av alla de goda gärningar han hade gjort, hur han hade hjälpt sin far, hans fasta, bönerna, den nobla Koranen som han läste, han frågade om ingen av dem skulle hjälpa honom. Helvetets änglar fortsatte att dra honom, de hade kommit närmare helvetet och han såg tillbaka och det var hans sista vädjan.

Hade inte Profeten sagt; "Hur ren skulle en person vara som badar i en flod fem gånger om dagen, så att utföra bönen fem gånger om dagen rengör någon av dessa synder?''

Han började skrika; "Mina böner? Mina böner? Mina böner?''

De två änglarna stannade inte, de kom till kanten av djupet av Helvetet. Lågorna från branden brände hans ansikte. Han såg tillbaka en sista gång, men hans ögon var torra av hopp och han hade ingenting kvar i honom. En av änglarna knuffade honom i. Han befann sig i luften och föll mot lågorna. Han hade just fallit fem eller sex meter då en hand grep honom i armen och drog honom tillbaka.

Han lyfte upp sitt huvud och såg en gammal man med långt vitt skägg. Han torkade bort lite damm från sig själv och frågade honom: Vem är du? "Den gamle mannen svarade: ''Jag är dina böner.'' ''Varför är du så sen! Jag var nästan i Elden! Du räddade mig i sista stund innan jag föll i. " Den gamle mannen log och skakade på huvudet; "Du har alltid utfört mig i sista minuten, har du glömt?''

I samma ögonblick blinkade han och lyfte huvudet från sajdah. Han var svettig och lyssnade till rösterna som kom utifrån. Han hörde Adhan [böneutrop] för Salat-ul Isha. Han reste sig upp snabbt och gick för att utföra Wudhu [tvagning].


Al-Baari:Den som skapar ordning

http://www.youtube.com/watch?v=tCd7tsRJSCk

Jag ber alla syskon lyssna på detta tal.


Al-Khaaliq:Skaparen

When I feel alone, I remember you
When I feel happy, I thank you
When I feel doubt, I ask you
When I have noone to turn to, I turn to you

Ya Allah, there is noone worthy of worship, but You!


Al-Mutakabbir:Den storslagne

Tro inte ont om någon, tills personen visat dig motsatsen.


Al-Jabbar:Den Oemotståndlige

La ilaha illa Allah

Så mycket hat, smärta, konflikter, negativitet, fördomar.... Listan fortsätter. Varför?
Många Koffar (icke troende) anser sig ha hittat "felet" med religion. De säger "Varför finns det ondska om det finns en Gud?"
Weeeeeelll, I´ll tell you why. Allah skapade oss för att vi ska dyrka honom. På jorden är vi för att bli prövade. Det vill säga, prövade om vi är sanna troende, eller falska. Shaitan (djävulen) finns för att Allah låtit honom fresta oss. För att vi ska visa att vi kan stå emot honom (shaitan) och vara sanna troende.

Är vi sanna gör vi rätt, är vi falska, gör vi fel. På detta sätt blir vi prövade. Olika situationer dyker upp, Shaitan uppmuntrar oss att göra det dåliga i dessa situationer, men vi försöker motstå och lyckas vi och gör det rätta har vi en god gärning registrerad. MEN om vi nu inte hade haft möjligheten att göra fel, hade det inte varit något test eller hur? Därför kan vi göra fel och därför finns det ondska. Så enkelt är det. Det är människans fria vilja att göra ont på jorden, som orsakar hat, smärta, konflikter osv osv.. Det är inte Allah som har misslyckats och så råka de komma ondska, neeej Allah är Al Azeez (den Allsmäktige) han gör inte några fel.

Det är inte som att det OKEJ att göra ont, neej, de som gör ont i detta liv, kommer straffas i det nästa. Visst deras liv kanske ser jätte bra ut, massa bilar, stora hus, mycket pengar. Men det där är ingenting, Allah låter de ha allt detta för att sedan plötsligt ta det ifrån dem. Och de kanske verkar lyckliga men jag är säker på att de inte mår bra innerst inne. Det finns ingen lycka i pengar och drickande och festande. Nej, verkligen inte. Och när de når var de tror är "toppen" inser de att de fortfarande inte fyllt hålet i bröstet, de fortsätter och vill ha mer och mer och mer, de blir aldrig tillfredställda, aldrig nöjda. Och minst sagt tacksamma. De kommer aldrig uppskatta vad dem har och plötsligt kommer det försvinna från dem. Vare sig de vill det eller inte.

En dag kommer vi alla ligga ensamma i graven, och ångra vad vi gjort, men då är det försent. Det är NU vi måste vakna, just NU! Förstå att livet efter detta är evigt och ingen kommer undan det. INGEN! Finns det någon som kunnat undgå döden? Finns det en enda person som hittat ett sätt att lura döden på? Nej! Det är omöjligt. Alla dör. Är inte detta tecken nog? Wake up people time is running out

Och Allah vet bäst


Al-Azeez:Den Allsmäktige

Ya Allah

Jag ber dig, och bara dig, min älskade Allah.
Led mig på den rätta vägen, led mig till Dig.

Oh du store Allah.
Inga ord är Dig tillräckliga, inga meningar Dig värda.
Men jag ber Dig, min älskade Allah:
Låt mig få vara bland de lyckliga, vars ansikten kommer lysa i din närvaro.
Låt mig vara bland de lyckliga, vilka kommer träda in i ditt ljuva hem, Janna.
Låt mig vara bland de lyckliga, som kommer få se ditt vackra ansikte.
Låt mig vara bland de lyckliga, som Du kommer omfamna.
Låt mig vara bland de, som Du anser sanna.
Låt mig, ya Robbi, låt mig vara bland de lyckliga

Ameen!

Al-Muhaimin:Skyddaren

Bismillah irrahman irrahim

Han är glädjen bakom leendet
Han är tåren bakom sorgen
Han är sanningen bakom lögnen
Han är kärleken bakom hatet
Han är luften i vinden
Han är doften från blomman
Han är godheten i hjärtat
Han är visheten i hjärnan

Allah är lyckan i detta och det tillkommande livet


Al-Mu'min:Skyddaren av tron

Bismillah irrahman irrahim


Hej kära systrar och bröder!


Idag är en mycket speciell dag, det är den nionde dagen i dhul hajj, arafah-dagen! Det var denna dag som Ibrahim (Abraham) (A) skulle offra sin son Ismael för att underkasta sig Allahs (SWT) vilja. Och för att han helhjärtat bestämt sig för att göra det, och skulle precis utföra handlingen, klarade han prövningen och Allah(SWT) sände barmhärtigt ner ett får som han skulle offra istället.

Denna dag fastar vi, och det är mycket viktigt att göra det för det ligger en stor belöning där bakom. Fastar du denna dag, blir du förlåten två års synder, nämligen förra årets, och det resterande årets. Allah (SWT) vill oss väl.

Jag har frågat och läst runt lite varför vi fastar idag, men har inte fått något konkret svar. Det jag menar är typ fastade Ibrahim (A) den dagen av någon speciell anledning? Varför blir vi belönade av och fasta just denna dag? Det jag fått fram iaf är att Profeten (S) gjorde det vilket gjorde det till sunnah.

Jag ifrågasätter inte för att jag tycker det är fel, självklart inte, jag fastar ju just nu, men alltid viktigt och veta varför man gör saker och ting. Viktigt att hungra efter kunskap!

Men iaf, igår fick jag höra några historier som fastnade på minnet, tänkte dela med mig av dem.


En man sa "Tror du på Gud?" Den andra mannen svarade "Nej" Då sa mannen: "Tänk dig,en båt fylld med last, seglar från ö till ö och tömmer lasten, men på båten finns det ingen kapten, båten seglar och tömmer lasten av sig själv, är detta möjligt?" Den andra mannen sa "Nej det är inte möjligt det måste ju såklart finnas en kapten på" Då sa mannen "Men kan du då förklara för mig hur hela världen kan styra sig självt, utan en Gud?" Den andra mannen tystnade

En man satt och försökte övertala två ateister om att det fanns en Gud, hur mycket han försökte var det omöjligt att övertala dem, de ville helt enkelt inte tro. Mannen sa då "träffa mig på den här ön klockan 12 imorgon" Dem gick med på detta och befann sig dagen efter på ön Kl 12, men mannen  var inte där. En timme senare dök han upp och ateisterna frågade, varför är du sen. Mannen svarade "Jo det hände en märklig grej på vägen hit,jag stod vid vattnet och funderade hur jag skulle ta mig över till ön, men jag kom inte på något, plötsligt ramlade ett träd
nedanför mig och blev till en båt, jag satte mig i den och den tog mig tll ön, därför är jag sen" Ateisterna började skratta högt. Då sa mannen "Ni skrattar åt er själva, detta är vad ni tror, ni tror att världen är uppbyggd av en slump, men inte ens en liten båt kan byggas av en slump"


En man satt och pratade med några ateister, de försökte övertala honom om att det inte fanns en Gud, han sa "Om ni kan förklara detta för mig, ska jag inte tro på Gud: Det finns ett specifikt träd (detta är fakta), när en fjäril äter av detta träd blir det till bomull, när ett bi äter av detta träd blir det till honung, när ett får äter av detta träd blir det till bajs, och när en gasell äter av trädet blir det till misk. Alltså, ett träd, med ett innehåll, kan bli till fyra
olika saker, hur är detta möjligt?" Ateisterna tystnade.


Detta är något som hände mig, en kille säger till mig, "det finns ingen Gud, allt är uppbyggt av matematik". Då sa jag "får jag fråga dig en sak?" han sa "ja." jag sa "Känslorna du känner inom dig,kan du ta på dem?" Han sa nej, jag sa "Kan du beräkna dem?" Han sa "nej" Ja sa "Kan du då förklara för mig hur de är matematik?"


Något annat mycket vist jag fick höra var att någonstans djupt inne i alla människor, finns det inbyggt att det finns en Gud, men dem vill inte erkänna det. När det väl kommer till kritan, och dem ligger ensamma i havet och håller på att drunkna, och ingen kan hjälpa dem, då kommer det fram, då ber dem till Gud. Men vrf ska Gud hjälpa dem då, när de förnekat Honom hela sina liv?

Varför kan inte bara alla inse/erkänna att det finns en Gud?


Maasalame kära bröder och systrar i islam
(skrev detta vid kl. 2 idag men publicerade de inte då)




As-Salaam:Källan till fred

Bismillah irrahman irrahim

Salam aleykom! Hoppas ni mår bra och Gud är med er.
Jag sitter här i lägenheten med tända ljus, maher zein´s låt freedom och inväntar en vän. Jag har inte skrivit på ett tag vilket beror på att jag varit extremt upptagen! Massa i skolan, högskoleprovet o familjegrejer i huvudet. Så har inte riktigt haft tid för o sätta mig ner, slappna av o skriva. Men nuuuu så :)

Jag har tänkt på de här med Hijab/Slöja/Sjal/Burqa/Niqab.. O enligt min åsikt är de helt upp till var och en vad man vill ha på sig. Jag menar, ibland förundras ja över hur lättklätt en del tjejer klär sig, men det är upp till dem. Ibland förundras jag över hur "påklätt" en del klär sig (Burqa o liknande) men det är även det upp till dem. Jag skulle inte säga till någon av dem att dem klär sig fel. Men jag skulle inte uppmuntra dem till att fortsätta ha det som dem har på sig.

En tjej som går runt med en genomskinlig tröja, med pushup bh där under, de tajtaste kortste shortsen hon hittar i garderoben, fullt sminkad, sönderfixat hår och klack. En sån tjej följer mode o de är snyggt och mer än okej.

En tjej som går med en burqa som täcker former och ansikte, är förtryckt, och det är absolut inte okej.

Jag tycker både är fel, men jagtycker det förstnämnda är mer fel. Var jag tvungen att välja mellan dessa två skulle jag valt att klä mig i burqa. Jag menar, ja skulle inte vilja gå runt och visa allt som går o visa, sminka mig så jag ser ut som någon annan, och bära klack för att ändra min längd. Asså det är inte fint. Det är bara falskt och det är inte du. Allt killar kommer att se är din kropp, din utsida, dom kommer utnyttja dig och göra alltför att ha sex med dig. Jag säger inte att alla killar beter sig så men vafan ja förstår dom, vad förväntar du dig när du står framför segeln och vill se ut som christina aguilera? Det är du som lockar killarna till att kolla på din kropp och inte dig . Dom kommer inte att se dig, hur mycket killen än vill kommer hans hjärna inte kunna tänka på annat än din kropp. Och när han fått de han vill ha är du inte attraktiv längre, han lämnar dig och du är kvar alldeles ensam och sårad, för han har lurat dig, han kanske har köpt saker till dig, gått ut med dig, pratat och lyssnat, menallt detta för att få det han vill ha. Han har inte sett vem du är, han har inte sett din personlighet därför han har blivit förblindad av annat som du visat honom. Det är ditt fel att du sitter där o ångrar dig.

Lär dig av ditt misstag och gå vidare, klä dig anständigt, visa inte dina former, eller liknande som kan locka killar till att se annat än dig. Låt dem falla för din personlighet och inte ditt utseende. Blir en kille kär i din pesonlighet kommer han inte lämna dig vare sig du blir tjock ful gammal eller grå, för ditt inre kommer alltid finnas där.

Sen har vi de här med burqa. Asså måste nästan säga -må gud straffa mig om jag har fel- att det inte heller är särskilt anständigt. Det är som att man gömmer sig bakom något, man visar inte vem man är för omgivningen, och det kan bli svårt att koncentrera sig på personligheten när ens tankar hela tiden fångas av det faktumet att man inte kan se personens mun röra sig och prata, man kan inte se ansiktsuttryck vilket för mig iaf skulle vara ganska distraherande, det skulle bli jätte svårt att känna sig 100% bekväm.

Om man däremot har en anständig hijab, inget smink, eller stark parfym och liknande tror jag att det skulle lösa alla problem. För det första kan jag se dig, ditt ansikte, vem du är. Och för det andra kommer jag förknippa ditt ansikte med den fina personlighet du har och inte din kropp. Jag kommer känna mig bekväm med dig och jag kommer lära känna dig, vem du verkligen är. Killar kommer inte att kolla på dig på ett fult sett, de kommer se på dig med respekt, se att du är muslim,se att du älskar och fruktar Gud, O nu refererar jag till muslimska bröder. De kommer troligtvis tänka det ja nyss sa eller något liknande och förhoppningsvis sänka blicken o passera med ett leende på läpparna, eller så kommer dem tänka på dig som en potentiell hustru, och med ens vilja lära känna dig, vem är du, vad tänker du, hur låter du när du pratar, är du en som pratar fint o öppet eller är du kanske lite blyg, är du snäll är du elak, är du smart är du dum, är du rolig är du tråkig, maaaaassa tankar som bara kommer, som han börjar undra och som han vill veta. Han kanske börjar fråga efter dig, beskriver dig för sin mamma som kollar efter dig i moskén, va som helst. Man vet aldrig, haha jag kanse drömde lite för långt men ni förstår min poäng.

Jag bara vet att hijab är det bästa för mig som människa, för det första för att det är vad Allah säger åt oss att göra. för det andra för att det är så hiiiiimla logiskt! Jag förstår killar, jag förstår att min kropp o mitt vackra hår kan vara en distraktion för dem, därför hjälper jag dem och täcker det. Så att dem har möjliheten att lära känna mig, vem jag verkligen är, utan att dras till mig enbart för att jag ser bra ut, jag täcker min skönhet. Och när man väl hittat mannen som älskar dig för vem du är och du älskar honom tillbaka, gift dig med honom, och han kommer att få se din skönhet, och han kommer att älska dig ännu mer, det är jubara positivt. Och när du går runt på stan med din vännina behöver han inte oroa sig för att du skulle vara otrogen, för det första vet han -med tanke på att du älskar gud tillräckligt mycket för att sätta på dig slöja- att du fruktar gud och inte kommer ens våga vara otrogen, för det andra vet han att du täcker din skönhet och bara han vet hur vacker du är, därmed kommer inte killar dras till dig och du kommer inte hamna i en situation ens där du kan va otrogen. Det förstår han. Så han är glad, du är glad. Ni är glada. Var ligger problemet?

Man kan ju tro att jag bär slöja när jag skriver såhär. Men det gör ont o säga att jag inte gör det. Jag vet som sagt att det är det rätta. Och jag vet att jag kommer att ta på mg slöja, inshallah, men jag vill bara vara 100% på att jag inte kommer ångra mig o ta av mig, att jag påverkas av det negativa somtroligtvis kommer drabba mig, kanske att någon är stöddig eller liknande. Man kan väl säga att jag är 98% på vägen till o sätta på mig slöja. Men jag har satt upp ett mål. När jag går ut gymnasiet o åker till iran och kommer tillbaka ,inshallah, kommer jag inte ta av mig den-för i iran kommer jag ju ha hijab. Inshallah

Jaa, det var mina tankar om hijab. Hoppas ingen känner sig träffad på ett negativt sett eller något. Isåfall ber jag om ursäkt.

Maasalame mina kära bröder och systrar i islam





Al-Quddoos:Den heliga

Kolla gärna på denna, en mycket vis talare mashaAllah! Hela föreläsningen är i tio delar, jag råder er att titta på alla, dem finns på youtube! Maasalame


Al-Malik:Konungen

Bismillah irrahman irrahim

Hej kära systrar och bröder! Jag satt nyss o fundera över en grej och tänkte dela med mig av det på bloggen. Det handlar om "Mr.right". Alla systrar förstår nog vad jag menar haha. Men jag satt o tänkte på de o kom fram till att de inte finns någon sån, mr right. Vadå mr right? Ska det finnas en kille i hela världen som är rätt för dig yani? En kille som du kommer bli fullt förälskad i och som du kommer leva lycklig med i alla dina dagar? Tror du verkligen det? Det gör inte jag.

Om man tänker sig två olika tjejer, både troende och bra tjejer. Den ena tjejen är kär i kärleken, hon drömmer sig dagligen bort om mannen hon ska gifta sig med o leva hela sitt liv med, hon älskar och se amerikanska filmer och mr right dyker ju alltid upp där! Han kommer komma från ingenstans, se ut som ingen annan-det finaste killen hon någonsin sett- , han kommer inte ha några brister, han kommer älska henne för den hon är, han kommer ha bra med pengar o jätte fint yrke, han kommr inte ha varit me en enda tjej innan henne o han kommer bara se henne o ingen annan tjej, och han kommer fråga om han vill gifta sig med henne. O utöver allt detta kommer hon att bli kär i honom o han i henne efter första ögonkast! Detta är denna tjejens tankar o hon väntar på honom så länge det behövs.

Den andra tjejen har även hon mycket krav, men de skiljer sig betydligt från den första tjejen. För det första har hon inget emot amerikanska kärleksfilmer, det kan va trevligt att titta på, men hon vet att dem är långt ifrån verkligheten. Hon dagdrömmer inte om mr. right utan koncentrerar sig på att tjäna gud och va en bra muslim. Hon har i sitt huve ritat upp en ungefärlig bild av hur hennes man ska va. Han ska vara mycket religiös det ska va det första kravet, han ska vara en god man o alltså ha bra rykte, han ska komma o fråga om hennes hand med respekt och han behöver inte vara rik, utan ha pengar så han kan försörja sin familj. Han behöver inte se "perfekt" ut det räcker om han ser hyftsat bra ut. Huvudsaken är att insidan är fin. O han ska även ha bra framtidsplaner. Detta är denna tjejs tankar.

Vem tror ni kommer hitta den hon söker? Den första eller den andra tjejen? Och vem tror ni kommer leva lyckligast med sitt slutliga val?

Det är ganska uppenbart att den första tjejen inte kommer hitta den hon söker, då hennes krav bara kan uppfyllas i en film. Hon trånar efter kärlek och kommer troligtvis välja sin man därefter. Men hur kommer hennes liv bli då? Hon kommer bara koncentrera sig på att hon ska vara förälskad i honom o inte så mycket som lägga en blick på allt omkring det. Han kommer troligtvis inte alls vara religiös, kanske muslim vid namn, han kommer säkert ha varit med många tjejer innan henne, inga framtidsplaner och ingen särskilt intresse för att bilda familj, han kommer vara kär i hennes vackra utsida, men när hon med tiden förändras och inte är lika vacker längre kommer han med all säkerhet lämna henne. Han kommer gifta sig med en ny ung tjej och skaffa nya barn. Hans tidiga barn kanske han träffar någon gång ibland. Kvinnan är nu ensam med tre barn och alldeles förtvivlad då hon vid ögonblicket hon sett honom hoppat av skolan och skitit i allt annat. Hon har ingen utbildning och ingen tid för ett jobb med tre små barn. Och som pricken över iet är hennes hjärta brustet.

Tillskillnad från den första tjejen har den andra tjejen rimliga krav. Jag tror helhjärtat att de finns många godhjärtade religiösa män därute. Hon kommer  troligtvis att hitta den man hon söker och hon kommer gifta sig med honom. Han kommer hjälpa henne med studierna och älska hennes insida. Han kommer inte bry sig om hon blir tjock och "ful" med åren då han är förälskad i hennes personlighet. Hans framtidsplan är att bli sheik och pluggar till det nu. De både studerar och när de är klara med studierna skaffar dom barn. Tjejen är hemma med barnen dom första åren då mannen har möjlighet att försörja dom alla. Efter en tid växer barnen och börjar skolan och mamman tar fram sin utbildning och söker ett passande jobb. De både hjälps åt hemma, har fina barn, och lever lyckligt. De är inte rika och dem är inte fattiga. De har det bra och de älskar och tackar Gud för att han väglett dem. De kanske inte blev förälskade som på filmer efter fem minuter. Men de lärde sig och älska varann och de både mår mycket bra alhamdulillah.

Så vad är bäst? Att leta efter Mr. right från filmerna, eller välja sin man med den fantastiske hjärna gud alhamdulillah gett oss? För mig är det glasklart.

Maasalame!


Ar-Raheem:Förbarmaren

Bismillah irrahman irrahim

Hej kära systrar och bröder! Jag hoppas i mår bra.
Jag har varit vaken sen typ halv tio och ba pluggat. Hann med en del men har mycket kvar, provet är snart och är känner att jag är ganska sent ute (som vanligt), måste lära mig och börja i tid!

Men iaf det var inte det jag tänkte skriva om. Jag låg här nyss och tänkte på mat.. (Har inte ätit) och kom o tänka på det här med halalkött. Jag äter inte gris men jag äter vanligt kött (nötkött t.ex) som inte är halal. Om man tänker lite närmre på det är de riktig dubbelmoral. Yani du lyssnar på gud i en grej men inte en annan?

Förut tänkte jag inte alls på det här o de va en självklarhet för mig att aldrig äta gris men att äta ickehalalkött var helt okej. Det är ju helt fel o tänka så då både är haram att äta. Jag gick o tänkte på det ett tag och frågade sedan en imam han sa ungefär (ja kanske inte fattat hela poängen eller kanske glömmer något annat viktigt hanockså sa om det men jag kommer ihåg att de ja reagera på o tyckte var mycket logiskt var:) Själva grejen med halal kött är att djuret ska inte ha självdött, det ska inte lida, det ska inte se kniven osv och han sa att i sverige när dom slaktar kossor till exempel så ger dem de en elektrisk stöt som gör att de blir medvetslösa, men de dör inte, sen är det någon maskin som vänder på de och slaktar dom typ jag vet inte exakt. Därför tyckte han att i skolan är de okej om du äter nötköttet men se till att ha halalkött hemma. 

Jag tyckte han hade helt rätt o fortsatte äta i skolan, sen börja ja fundera ännu mer kring de, halalköttet är ju slaktat i guds namn (de säger bismillah) precis innan de slaktar, vilket kossan ja äter i skolan inte är. Så börja ja tveka igen och frågade sedan en av ledarna en systerträff vad hon tyckte om halalkött. Hon sa med 100% säkerhet att i skolan är du vegetarian du äter inte köttet där. Då kände jag att de är ju egentligen bättre eftersom slakten i sverige inte uppfyller guds krav de är inte ens i guds namn.

Så okej jag började äta av det vegetarianska istället. Sen kom ännu ett dilemma. Vad är deför dubbelmoral (igen) om ja inte äter köttet i skolan för de inte är halal medan ja äter köttet hemma som (tyvärr) inte alltid är halalkött? Det går ju inte heller de är fel, så jag började säga till mamma att mamma varför köper du inte bara halalkött o ja minns inte riktigt va o sa men hon sa typ jo ja försöker men så som jag uppfattat de måste hon åka hela vägen till rinkeby (typ en halvtimme från oss) för att köpa halalköttet o att e är ganska dyrt, en annan grej ja minns att imamen sa var att de här småbutiksägarna som säljer halalkött är tyvärr inte alltid så ordentliga med köttet. Det blir dyrt för dom att t.ex ha frysen på hela natten så dom stänger av den, vilket gör att köttet är fryst, tinar, blir fryst, tinar, blir fryst o så vidare o de förstör ju köttet de är inge bra o äta de då. Så de är ett annat problem men imamen sa också han hittat i coop, vivo, ica o olika stora kedjor ett märke på en moské på baksidan av en del köttpåsar vilket symboliserar att de är halalsaktade! Det är jätte bra o ja kollade upp de o hittad även det märket! O dessa stora kedjor är mycket ordentliga med maten och så så man behöver inte oroa sig för att de ska tina frysa tina frysa haha. Så jag ska börja tjata på mamma att hon bara ska köpa de!

Sen har vi pappa också.... hahaha han köper inte heller bara halalkött o ja har ingen aning om hur jag ska övertala honom han är väldigt ekonomisk (snål) o köper därför billigaste. Men vi får se får undvika kött överhuvudtaget både hemma och i skolan om ja inte vet att de är 100% halal de är de ja kommit fram till.

Sen är de ju de här me resturanger och skit. Då tänker ja på arabresturanger eftersom vanliga resturanger absolut inte har halalkött.. Hur ska man veta om arabresturangerna har halalkött, tänk om man frågar och dom inte talar sannng? De är ju också väldigt ekonomiska och vill inte förlora kunder.. Ska man sluta äta på resturanger då också haha? Ya rob varför bor ja inte bara i irak -.- hahaha nämen får lösa de på något sätt.

För er som inte vet vad halalslakt är innnebär det detta:

1. Djuret ska vara friskt och utan skador.
2. Djuret ska ha behandlats med medlidande och vänlighet.
3. Djuret ska få mat och vatten och lugnas innan det dödas.
4. Slakten skall utföras av en tränad muslim. Slaktaren skall hela tiden ha ögonkontakt med djuret.
5. Både djur och slaktare är vända i Qibla (mot Mecka).
6. Före slakt reciteras orden ”Bismillah, Allahu Akbar” (I Guds namn, Gud är större). Det innebär att muslimerna inte tar djurens liv på eget bevåg utan med skaparens auktoritet.
7. Man ska vässa slaktkniven. Kniven måste undersökas och slipas före och efter varje djur som slaktas.
8. Slaktkniven skall föras i en enda obruten rörelse.
9. Matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna skärs av utan att ryggmärgen skadas.
10. Blodet måste helt avtappas.
11. Ett djur få inte se ett annat djur dö. För lamm och får skall all slakt utföras utan föregående bedövning, och man skall slakta ett djur i taget och under förhållanden som säkrar att det enstaka djuret hanteras så skonsamt och omsorgsfull som möjligt.

Bra o veta eller hur? Men nu ringde min lilla kusin o grät hon va lite ledsen över en grej så ja ska åka hem till dom, plugga där o sen sova där så blir nog inge mer bloggande idag.

Maasalame hoppas gud är med er!

Yani-"Vilket betyder"
Ya rob-Herregud
De som står på bilden "Halal" betyder ungefär -rätt/okej



Ar-Rahmaan:Den barmhärtige

Bismillah irrahman irrahim.
Kollar på den här nu, kolla gärna!


Allah:Gud

Bismillah irrahman irrahim

Hej kära systrar och bröder.
Det här är mitt första inlägg och känner därför att ja borde presentera mig..
Jag tänker inte säga vad jag heter haha det förblir hemligt, men jag kan säga att jag är en 17årig (18 om en månad) muslimsk tjej. Den här bloggen kommer handla mest om mina tankar om livet vilka kretsar king islam.

Jag strävar inte efter att få många läsare, utan mitt syfte med bloggen är att påverka kanske en enda människa (positivt) med hjälp av mer kunskap om islam eller till och med med hjälp av min egna tankar inshaAllah.

Jag själv har många brister och gör mycket fel, det finns mycket olika saker jag funderar kring varje dag, som jag skulle kunna bättra men som jag har svårt med. Jag har nyligen börjat be (lite mer än ett halvår sen) och jag är ändå 17 år så det är ganska sent. Men aldrig försent! Så jag har fortfarande mycket kvar att lära precis som många andra goda muslimer.

Men jag filosoferar mycket och kommer från och med nu inshaAllah skriva ned det (kanske inte alltid vettiga) som kommer upp i min hjärna. Jag hoppas det kan få någon därute att fundera lite extra kring vad som är rätt och fel, vad som är bra och dåligt, och kanske tillochmed vad som kan ha en mycket dålig påverkan på oss muslimer i detta samhälle. Kommer därför skriva om ja känner mig negativt påverkad och så i olika situationer så kanske ni kan undvika dessa situationer.

Men det jag försöker säga är iaf att jag vill att den här bloggen ska ha ett syfte, vara en tankeställare och göra er gott! InshaAllah. Nu ska jag titta på en föreläsning med Anas Khalifa. En mycket bra föreläsare mashaAllah jag rekommenderar att ni lyssnar på honom, alla hans föreläsningar finns på youtube. Han har lärt mig hur mycket som helst inom islam bara av föreläsningarna. Så kolla! Sök Anas Khalifa på youtube och tryck sedan på sökalternativ "längre än 20 minuter klipp" typ något sånt står det. Lycka till!

Maasalame, hoppas ni mår bra och gud är med er.

Uppdatering:

Jag kom på att jag inte kan ta för givet att alla vet vad de arabiska orden jag använder betyder! så skriver därför en lista här så alla förstår!

Allah-Gud
Hamdulillah-tack (till) gud
InshaAllah-om gud vill
MashaAllah-(ganska svårt att översätta men betyder typ)-guds (fina) skapelse
Bismillah irrahman irrahim-I Guds den barmhärtiga förbarmarens namn
Maasalame-hejdå (Bokstavligen-med fred)
Det som står på bilden Allahu Akbar betyder Gud är störst


RSS 2.0